Domestic economy Myanmar

สภาพเศรษฐกิจของพม่าตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง  ไม่มีการลงทุนใหม่ที่สำคัญจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันมีการย้ายธุRead More →

ผ่านแดนไปพม่า

ไม่ว่าจะไปทัวร์ที่ไหนก็ต้องทำหนังสือผ่านแดนทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ที่ทัวร์ต่างประเทศ ดังนั้นเลยนำขั้นตอนการทำหนRead More →

โรงแรมรอยัล โกลเด้น วิว โรงแรมชั้นเรศในพม่า

ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง นอร์ธ ดาก้อน โรงแรมรอยัล โกลเด้น วิว เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้กาRead More →

Page 2 of 3123