การทำหนังสือผ่านแดน

ไม่ว่าจะไปทัวร์ที่ไหนก็ต้องทำหนังสือผ่านแดนทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ที่ทัวร์ต่างประเทศ ดังนั้นเลยนำขั้นตอนการทำหนังสือผ่านแดนไปพม่ามาฝาก

ขั้นตอนการทำหนังสือผ่านแดนไปพม่า

Crossword book

บัตรที่ใช้ยื่นทำหนังสือผ่านแดน

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
  • บัตรข้าราชการ ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • ใบขับขี่ (ต้องมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก)

ขั้นตอนการยื่นบัตร

  • ให้ท่านยื่นบัตรใดบัตรหนึ่ง ในจำนวน 3 บัตร ที่ได้แจ้งข้างต้น ที่ช่องบริการ 1-19
  • รอรับหนังสือผ่านแดน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม คนละ 30 บาท
  • ในกรณีที่ท่านมาเป็นกลุ่ม หรือ คณะ ให้ท่านรวบรวม บัตรของทุกคนแล้วยื่นทีเดียว
  • เมื่อท่านได้หนังสือผ่านแดนแล้ว ให้ท่านลงชื่อ ตามตัวอย่าง (ที่โต๊ะลงชื่อ)
  • เมื่อลงชื่อแล้ว ให้ท่านถือหนังสือผ่านแดน เดินทางผ่านแดนได้เลย
error: Content is protected !!