วัดชเวตอเมียต

swetawmyat_1

วัดชเวตอเมียต หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่า วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจำลอง วัดนี้ใช้สถาปัตยกรรมโบราณพุกาม องค์เจดีย์เป็นทรงปราสาทแปดเหลี่ยม ด้านในเพดานมีลวดลายและปิดทอง ตรงกลางเป็นบุษบกซึ่งประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจำลองไว้ โดยรอบฐานบุษบกมีพระประจำวันเกิดให้สักการะ

error: Content is protected !!