ยอดเขา ข่ากาโบราซี

ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้ไทยตั้งอยู่บริเวณทางด้านเหนือระหว่างชายแดนพม่าและจีน

 Peak of the Ganga

ยอดเขา ข่ากาโบราซี   มีหิมะปกคลุมตลอดปี เป็นยอดเขาสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในจังหวัดปูเตา ตอนเหนือของรัฐคะฉิ่น ความสูง 5,881 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตำแหน่ง 28 องศา 20 ลิบดา เหนือ 97 องศา 28 ลิบดาตะวันออก ปัจจุบันยอดเขาข่ากาโบราซี ได้ถูกจัดให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว พิเศษซึ่งอยู่ในเขตชายแดน นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว

 Peak of the Ganga

เมื่อ 15 กันยายน 1996 ใช้เวลาปีนขึ้นยอดเขา ประมาณ 30 วัน หลังจากนั้นมีผู้พยายามปีนให้ถึงยอดอีกหลายคน รัฐบาลพม่าได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติข่ากาโบราซี ตั้งแต่ ตุลาคม 1998 แน่นอนเส้นทางขึ้นยอดเขาคงลำบากไม่แพ้ ยอดขุนเขาที่อื่นๆ ใดในโลก แต่มันก็คุ้มค่าเสี่ยง ถ้าได้ไปสัมผัสหุบเขาหิมะสูงสุดในอาเซียน นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปสัมผัสยอดเขา ข่ากาโบราซี นอกจากจะดำเนินการเอกสารเข้าพม่า และติดต่อไกด์นำทางเที่ยวเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะฟิตร่างกายให้เต็มที่ด้วยเพราะเที่ยวที่นี้รับรองว่าคุ้มที่สุดแล้ว

error: Content is protected !!