พระเจดีย์ซิกอง ณ ประเทศพม่า

ไปทัวร์ประเทศพม่าต้องไม่ควรพลาดแวะไปชมเจดีย์ชเวซิกอง ที่เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า

พระเจดีย์ซิกองเป็นที่บรรจุพระธาตุสำคัญ 3 ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกาได้นำมาถวาย เจดีย์ชเวซิกองอยู่ที่เมืองพุกามหรือบากัน ประวัติความเป็นมายาวนานมากๆ เป็นเจดีย์ใหญ่ สวยงาม ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่า ภายในเจดีย์เชื่อว่าบรรจุพระเขี้ยวแก้วและพระสารีริกธาตุ โดยอัญเชิญมาจากลังกา บนหลังช้างเผือก พระเจ้าอโนรธามังช่อได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าช้างเผือกคุกเข่าลงที่ใด จะสร้างเจดีย์ไว้ที่นั่น

The pagoda

ตำนานยังเล่าอีกว่า ขณะที่กำลังสร้างพระเจดีย์ พระเจ้าติสสะทรงพบรักและอภิเสกสมรสกับ“ชเวนันจิน” ธิดาสาวของหัวหน้าชาวกะเหรี่ยง จนกระทั่งนางตั้งครรภ์แล้วป่วยกระเสาะกระแสะ ซึ่งเชื่อกันว่านางป่วยเพราะไม่ได้ไหว้ผีบรรพบุรุษก่อนแต่งงาน พระเจ้าติสสะจึงทรงอนุญาตให้นางกลับไปไหว้บรรพบุรุษ แต่ขณะเดินทางผ่านป่าเขา มี “นัต” ตนหนึ่งแปลงเป็นเสือกระโจนมาขวางทางไว้ จนพ่อและพี่ชายชเวนันจินวิ่งหนีไป ชเวนันจินตกใจกลัวมากแต่พระครรภ์แก่จนวิ่งหนีไม่ไหว ได้แต่นั่งทำสมาธิสวดมนต์ภาวนา ตาจ้องมองไปยังพระเจดีย์ที่สวามีทรงสร้างด้วยศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า จนในที่สุดเสือตัวนั้นก็วิ่งหนีไปโดยไม่ทำอันตรายนางเลย

error: Content is protected !!