พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%992

วัดเจ๊าทัตจี หรือ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความสูงประมาณตึก 6 ชั้น และยาวกว่า 70 เมตร ซึ่งเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า ส่วนใหญ่คนไทยเรียกพระตาหวาน เพราะดวงตาของท่านทำมาจากแก้ว ทาอายแชโดว์สีฟ้าและมีขนตาที่งอนงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ให้เรียกขานกัน นอกจากนี้จีวรยังได้รับการตกแต่งให้มีความพริ้วไหวสวยงามเสมือนผ้าครองจริงๆ และใต้พระบาทที่วางไว้ไม่เสมอกันนั้นยังมีลวดลายงดงาม ว่าด้วยเรื่องสิ่งที่เป็นมงคล ประกอบด้วย ธรรมจักรมงคล 108 ประการ แสดงโลกทั้ง 3 คือ เครื่องหมาย 59 ประการ แสดงถึงอากาศโลก เครื่องหมาย 21 ประการ แสดงถึงสัตว์โลก และเครื่องหมาย 28 ประการ แสดงถึงสังขารโลก และยังมีเครื่องหมายพระเจ้าจักรพรรดิ์รวมอยู่ในนั้นอีกด้วย

error: Content is protected !!