ทัวร์ทะเลสาบอิเล ณ ประเทศพม่า

ทัวร์ทะเลสาบอินเล ณ ประเทศพม่า

ทัวร์ทะเลสาบอินเล ณ ประเทศพม่า

ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงามของรัฐฉาน ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนี่งของพม่า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

ทัวร์ทะเลสาบอิเล ณ ประเทศพม่า

เนื่องจากความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและแนวเขาที่อยู่รายรอบ อีกทั้งความแปลกของการพายเรือด้วยเท้า..ของชาวอินทา (In-Tha) “ลูกทะเลสาบ” แห่งอินเล ซึ่งสร้างความแปลกตาแปลกใจต่อนักท่องเที่ยวต่างถิ่นผู้มาเยือน นอกจากนั้นยังมีการทำสวนลอยน้าของชาวอินทาซึ่งยังสร้างความอัศจรรย์ใจและน่าทึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้มาพบเห็นยิ่งนัก ชาวอินทาจะนำเอาวัชพืชลำต้นกลวงเช่น ต้นอ้อ ที่ขึ้นในน้ำมาตากแห้งแล้วมัดรวมกันเป็นแพ แล้วงมเอาดินโคลนที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมาวางบนแพ ผูกเชือกยึดไว้ด้วยไม้ไผ่ไม่ให้ลอยไปมา และใช้เป็นแพเพาะปลูกพืชผัก อาชีพหลักของชาวอินทาคือการประมงและการทำสวนลอยน้าโดยเฉพาะมะเขือเทศที่นี่มีชื่อเสียงว่าอร่อยมาก นอกจากนั้นก็มีผักอื่นๆ เช่น แตงกวา ถั่ว มะเขือยาว ฯลฯ สินค้าเกษตรเหล่านี้จะถูกส่งออกไปขายยังเมืองต่างๆ ทั่วประเทศพม่า ริมทะลสาบอิเลจะมีตลาดนัดของชาวพื้นเมืองสำหรับขายผลผลิตจากท้องถิ่นและชาวเขาบนดอยจะนำของพื้นเมืองมาขายในราคาที่ไม่แพง จุดที่น่าเที่ยวอีกหนึ่งจุดของนักทัวร์พม่าอีกแห่งของทะเลสาบอินเลก็คือวัดผ่องด่ออู วัดนี้มีพระบัวเข็มอันโด่งดัง ลักษณะเป็นพระ 5 องค์ แกะสลักจากไม้จากต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งพระทั้งห้าองค์เป็นพระที่ไม่มีใบหน้าปากจมูก แต่เดิมองค์พระมีขนาดเพียง 6 ซม.ด้วยความศักดิ์สิทธ์และมีผู้มากราบไหว้ปิดทองกันอย่างมากมายทำให้ปัจจุบันองค์พระเกือบจะกลายเป็นทรงกลมโดยมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 6 เท่า

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.